YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

   Ejerforeningen Heibergsgade 27, Århus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen

Heibergsgade27  

Århus C

Set fra vest

 

Ejerforeningen Heibergsgade 27 hører til Skansegården, som er bygget i 1908-9 i forbindelse med Landsudstillingen i Aarhus, hvor ejendommen fungerede som hotel.

 

I dag rummer Skansegården både ejer- leje- og andelsboliger.

 

Sidste sidste nyt:

 

1. marts fungerer endnu

 

Hjemmesiden låses fast den 28. februar 2015.

 

OneCom nedlægger hjemmesidens styresystem Webcreator, som har været forældet lige fra starten. Der kan nu ikke længere redigeres i hjemmesiden, så informationerne kan ikke opdateres, og stoffet kan heller ikke slettes, men hjemmesiden vil fortsat være tilgængelig i sin nuværende form, indtil foreningen evt. vedtager at nedlægge den.

 

Der har ikke været interesse for hjemmesiden, da ejerforeningens kommunikation fungerer fortrinligt via e-mail og mundtlig kommunikation.

Ejerforeningen har derimod behov for en elektronisk arkivering af foreningens dokumenter.

Lene Bugge vil påtage sig at oprette et sådant.

 

Den gamle Webmaster, Elisabeth Kolstrup, takker hermed af.

 

Ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015

 

Velkommen til Tinne og Troels og lille Ida Marie på 3. sal th.

 

Velkommen til Ditte og Claus Krøjmand og lille Viggo. De har købt Davidsens lejlighed og overtager den 1. april 2014.

 

Generalforsamling torsdag den 6. marts 2014

 

Elevatoren er repareret

 

8. juni. Lugeformiddag på Skansetrappen.

 

4. april 2013. Dørtelefonen fungerer igen. Det var en mekanisk fejl i dørlåsen, som er skiftet ud.

 

17. marts 2013. Oprydning og rengøring i cykelkælderen.

 

Ny vinduespudser: Jessen Service

 

12. marts 2013. Hjemmesidens loginside under Bestyrelsen fungerer igen. Se referatet fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøde fra 9. januar.

 

Ordinær generalforsamling 28. februar 2013

Se SMS-kæde i maillisten.

 

Gløggaften med æbleskiver 11. december kl. 19.30 hos Annette og Erland. Der bliver orienteret om fugtbekæmpelsen m.m.

De nye pulterkamre er klar til indflytning.

 

8. oktober 2012. De store renoveringer på facader og altaner er ved at være afsluttet. Nye pulterrum til erstatning af sydfløjens rum igangsættes 9. oktober.

Der er bestilt vinduespudser. Der kommer altid noget i vejen!!!

 

Oprydningsdag 12. maj kl. 9. Vi mødes i værkstedskælderen.

 

Se referatet fra generalforsamlingen 27. februar under login.

 

Dørtelefonen er repareret.

 

Lynnedslag i december.

Onsdag den 14. december 2011 kl. 5 slog lynet ned i tårnet. Det har medført en del skader på elektriske installationer, computere og telefon- og netforbindelser og tagsten på tårnet. Der arbejdes på at udbedre skaderne, og individuelle skader må de enkelte ejere selv anmelde til deres forsikringsselskaber.

 

1. oktober 2011. Velkommen til nye beboere 1. sal th.: Dorte Washuus Bundgaard, Benjamin W. Bundgaard og Jan Madsen og Isabella.

 

14. juni. Ny vicevært. Sigurd Kolstrup tiltræder 1. juli. Han har før engageret sig i ejendommen. Se hans indsats under oprydningsdagen under billeder.

 

Ekstraordinær generalforsamling 8. juni 2011 kl. 19.